Wie zijn wij?

IVE staat voor Interkerkelijk Vrouwencontact Eindhoven

Ons doel is: vrouwen uit verschillende kerken en gemeentes met elkaar in contact brengen, hen bemoedigen en opbouwen in hun geloof in Jezus Christus.
Tegelijkertijd willen we ook openstaan voor vrouwen die anders denken of geloven dan wij.

Daarom organiseren we o.a. vrouwenochtenden en avonden waar vrouwen gemakkelijk een vriendin mee naar toe kunnen nemen. Het is belangrijk dat de lezing van de ochtend/avond opbouwend is en wel getuigt van ons geloof. Het thema van de ochtend heeft raakvlakken met het alledaagse leven en is respectvol ten opzichte van andersdenkenden.

Meer lezen over het ontstaan van IVE. Klik hier