Geschiedenis

In de jaren 80 werden er in Eindhoven door de Stichting Morgenrood in de zomermaanden evangelisatie-tentcampagnes georganiseerd in samenwerking met een interkerkelijk team. Deze tentcampagnes werden al jaren door het hele land georganiseerd. In die tent werden ook kindermiddagen en vrouwenochtenden gehouden. In augustus 1986 stond de tent in de Achtse Barrier. De vrouwenochtend, waar Tonneke Bijker sprak, trok veel belangstelling. Men vond het jammer hier geen voortzetting aan te geven. Enkele vrouwen hebben toen het initiatief genomen om vrouwenochtenden te gaan organiseren. IVE organiseerde in de begin jaren zelfs 5 keer per jaar een vrouwenochtend met zoveel mogelijk vrouwen uit verschillende kerken. Het vond zoveel mogelijk in een andere kerk plaats om het zo interkerkelijk mogelijk te houden. In de loop der jaren is het aantal ochtenden teruggebracht naar 2  keer per jaar.

Omdat in deze tijd veel vrouwen werken en de ochtenden door jonge vrouwen moeilijker te bezoeken zijn, is er het plan om vanaf juni 2017 ook vrouwenavonden te gaan organiseren.

Een website kan in deze tijd ook niet ontbreken. Daarom is deze website per 2017 actief en is er ook een facebookpagina. We hopen hiermee zoveel mogelijk vrouwen te bereiken.